Odvoženje šuta i čišćenje


Nakon rusenja zidova i ostalim radovima u toku renoviranja dolazi do velike kolicine suta koji je potrebno ukloniti da bi se nesmetano nastavili radovi.

Rusenje i odvoz suta su dve operacije koje su usko povezane.

U zavisnosti od kolicine suta on se moze ukloniti specijalizovanim kontenjerima ili se pakuje u dzakove i odvozi kamionom na deponiju.


Odvoženje Šuta Odvoženje Šuta Odvoženje Šuta Odvoženje Šuta